k.ú.: 692808 - Mělnické Vtelno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535044 - Mělnické Vtelno NUTS5 CZ0206535044
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1048 9887599
zahrada 199 137372
ovoc. sad 43 151833
travní p. 1 320
lesní poz 147 1057315
vodní pl. nádrž umělá 4 1417
vodní pl. tok přirozený 2 10455
vodní pl. tok umělý 4 2246
zast. pl. společný dvůr 6 2233
zast. pl. zbořeniště 14 5942
zast. pl. 316 183546
ostat.pl. jiná plocha 69 62886
ostat.pl. manipulační pl. 70 84682
ostat.pl. neplodná půda 78 76592
ostat.pl. ostat.komunikace 125 103001
ostat.pl. pohřeb. 2 3694
ostat.pl. silnice 11 160686
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 19250
ostat.pl. zeleň 14 3997
Celkem KN 2157 11955066
Par. KMD 2157 11955066
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 157
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 44
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 2
Celkem BUD 297
byt.z. byt 28
byt.z. garáž 12
obč.z. byt 8
Celkem JED 48
LV 460
spoluvlastník 881

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.08.2016
S-SK GS 1:2880 1842 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 06.06.2020 08:10

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.