k.ú.: 692522 - Horní Halže - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563226 - Měděnec NUTS5 CZ0422563226
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42043 - Vejprty

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 31124
zahrada 7 1653
travní p. 344 1315102
lesní poz 134 1823459
zast. pl. společný dvůr 10 857
zast. pl. zbořeniště 11 1872
zast. pl. 113 12532
ostat.pl. jiná plocha 25 9103
ostat.pl. manipulační pl. 17 34671
ostat.pl. neplodná půda 143 62148
ostat.pl. ostat.komunikace 49 41097
ostat.pl. silnice 4 81440
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 79 31590
Celkem KN 940 3446648
Par. KMD 940 3446648
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 78
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 111
LV 168
spoluvlastník 211

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2016
S-SK GS 1:2880 1842 11.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 30.09.2020 05:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička