k.ú.: 692468 - Nedaničky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556637 - Měčín NUTS5 CZ0322556637
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 238 838566
zahrada 32 22654
travní p. 164 173844
lesní poz 42 156364
vodní pl. tok přirozený 17 1735
vodní pl. tok umělý 43 4663
zast. pl. 24 19033
ostat.pl. jiná plocha 11 27361
ostat.pl. manipulační pl. 14 1600
ostat.pl. neplodná půda 21 48830
ostat.pl. ostat.komunikace 23 25788
ostat.pl. silnice 2 20916
ostat.pl. zeleň 4 1129
Celkem KN 635 1342483
Par. KMD 131 251019
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 17
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 24
LV 37
spoluvlastník 47

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2016
KM-D 1:2000 13.10.2000
S-SK GS 1:2880 1837 13.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 09:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.