k.ú.: 692450 - Nedanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556637 - Měčín NUTS5 CZ0322556637
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 813 2912704
zahrada 53 45878
ovoc. sad 2 3379
travní p. 350 465923
lesní poz 62 555589
vodní pl. nádrž přírodní 1 1843
vodní pl. nádrž umělá 5 6749
vodní pl. tok přirozený 100 14090
vodní pl. zamokřená pl. 1 260
zast. pl. společný dvůr 1 155
zast. pl. 73 44923
ostat.pl. jiná plocha 65 60346
ostat.pl. manipulační pl. 25 10560
ostat.pl. neplodná půda 46 34319
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 791
ostat.pl. ostat.komunikace 67 59390
ostat.pl. silnice 5 26884
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 882
ostat.pl. zeleň 5 143
Celkem KN 1676 4244808
Par. KMD 256 652691
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 35
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 72
LV 157
spoluvlastník 350

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.12.2016
KM-D 1:2000 05.12.2000
S-SK GS 1:2880 1837 05.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.07.2019 06:08

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.