k.ú.: 692212 - Máslojedy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 573779 - Máslojedy NUTS5 CZ0521573779
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 225 3139416
zahrada 103 60305
ovoc. sad 25 23362
travní p. 57 346025
lesní poz 54 837803
vodní pl. nádrž přírodní 1 415
vodní pl. tok přirozený 16 12180
zast. pl. společný dvůr 1 405
zast. pl. zbořeniště 5 1014
zast. pl. 93 57284
ostat.pl. jiná plocha 25 5282
ostat.pl. manipulační pl. 5 4212
ostat.pl. neplodná půda 4 1472
ostat.pl. ostat.komunikace 70 58835
ostat.pl. pohřeb. 5 778
ostat.pl. silnice 16 57858
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2324
ostat.pl. zeleň 6 4556
Celkem KN 713 4613526
Par. KMD 713 4613526
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 20
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 92
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 150
spoluvlastník 214

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.03.2013
S-SK GS 1:2880 1840 12.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 06.06.2020 23:12

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.