k.ú.: 692204 - Masečín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539732 - Štěchovice NUTS5 CZ020A539732
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21054 - Jílové u Prahy

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 220 1109991
zahrada 477 343760
travní p. 376 1061618
lesní poz les s budovou 115 3896
lesní poz 760 2901256
vodní pl. nádrž umělá 1 362
vodní pl. tok přirozený 11 65797
vodní pl. zamokřená pl. 7 6064
zast. pl. zbořeniště 4 261
zast. pl. 905 90076
ostat.pl. jiná plocha 165 95218
ostat.pl. manipulační pl. 6 2264
ostat.pl. neplodná půda 28 22658
ostat.pl. ostat.komunikace 161 247622
ostat.pl. silnice 10 41346
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 33473
ostat.pl. zeleň 3 2373
Celkem KN 3269 6028035
Par. DKM 3269 6028035
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 162
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 119
č.e. rod.rekr 460
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 85
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
Celkem BUD 973
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 1121
spoluvlastník 1490

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.1998 původ ZMVM
S-SK GS 1:2880 1840 01.12.1998 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 19.06.2019 07:13

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.