k.ú.: 692115 - Martinice u Velkého Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596094 - Martinice NUTS5 CZ0635596094
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 424
orná půda 538 3300171
zahrada 189 134777
travní p. mez, stráň 1 98
travní p. 320 753911
lesní poz 234 1301651
vodní pl. nádrž umělá 38 39455
vodní pl. rybník 6 8141
vodní pl. tok přirozený 12 5527
zast. pl. společný dvůr 1 151
zast. pl. zbořeniště 1 227
zast. pl. 218 77572
ostat.pl. dráha 3 97726
ostat.pl. jiná plocha 90 34628
ostat.pl. manipulační pl. 19 33559
ostat.pl. neplodná půda 113 94913
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1222
ostat.pl. ostat.komunikace 151 121729
ostat.pl. silnice 2 35743
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1605
ostat.pl. zeleň 5 1351
Celkem KN 1945 6044581
Par. KMD 1945 6044581
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 128
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 206
LV 258
spoluvlastník 378

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 23.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 21.05.2019 15:02

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.