k.ú.: 692115 - Martinice u Velkého Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596094 - Martinice NUTS5 CZ0635596094
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 424
orná půda 347 3298881
zahrada 178 136854
travní p. mez, stráň 1 98
travní p. 236 758864
lesní poz 167 1303800
vodní pl. nádrž umělá 37 39455
vodní pl. rybník 7 9996
vodní pl. tok přirozený 9 5527
zast. pl. zbořeniště 1 227
zast. pl. 239 79870
ostat.pl. dráha 3 97726
ostat.pl. jiná plocha 89 43626
ostat.pl. manipulační pl. 18 33559
ostat.pl. neplodná půda 100 72122
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1222
ostat.pl. ostat.komunikace 111 122315
ostat.pl. silnice 2 34771
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1605
ostat.pl. zeleň 7 4295
Celkem KN 1556 6045237
Par. KMD 1556 6045237
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 132
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 27
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 227
LV 257
spoluvlastník 374

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 23.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 26.09.2020 00:56

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička