k.ú.: 692093 - Martinice u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572080 - Proseč NUTS5 CZ0531572080
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 180848
zahrada 51 35998
ovoc. sad 4 13406
travní p. 257 866228
lesní poz 44 3300841
vodní pl. nádrž umělá 5 4900
vodní pl. tok přirozený 6 1317
vodní pl. tok umělý 15 3556
zast. pl. zbořeniště 2 505
zast. pl. 67 17594
ostat.pl. jiná plocha 11 2706
ostat.pl. manipulační pl. 4 7899
ostat.pl. neplodná půda 117 38675
ostat.pl. ostat.komunikace 64 42863
ostat.pl. silnice 3 137
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1122
Celkem KN 693 4518595
Par. KMD 693 4518595
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 6
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 66
LV 119
spoluvlastník 146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.06.2010
S-SK GS 1:2880 1824 07.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.07.2019 07:14

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.