k.ú.: 692093 - Martinice u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572080 - Proseč NUTS5 CZ0531572080
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 9107
zahrada 65 49665
travní p. mez, stráň 11 2047
travní p. 248 1044559
lesní poz 46 3302756
vodní pl. nádrž umělá 4 3689
vodní pl. tok přirozený 5 2113
vodní pl. tok umělý 12 2476
zast. pl. zbořeniště 2 505
zast. pl. 68 17644
ostat.pl. jiná plocha 20 9335
ostat.pl. manipulační pl. 1 4604
ostat.pl. mez, stráň 31 10741
ostat.pl. neplodná půda 31 14804
ostat.pl. ostat.komunikace 56 38574
ostat.pl. silnice 3 6142
Celkem KN 610 4518761
Par. KMD 610 4518761
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 6
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 66
LV 120
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.06.2010
S-SK GS 1:2880 1824 07.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 05.06.2020 13:59

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.