k.ú.: 692034 - Beztahov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530905 - Votice NUTS5 CZ0201530905
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2126 - Votice
Pověřený obecní úřad 21261 - Votice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 348 2705689
zahrada 135 183945
ovoc. sad 6 24966
travní p. 349 1245600
lesní poz 99 741647
vodní pl. nádrž umělá 9 6636
vodní pl. rybník 11 29709
vodní pl. tok umělý 14 3839
vodní pl. zamokřená pl. 12 11880
zast. pl. společný dvůr 2 2038
zast. pl. zbořeniště 4 2245
zast. pl. 196 86743
ostat.pl. dráha 40 164519
ostat.pl. jiná plocha 101 148438
ostat.pl. manipulační pl. 32 33343
ostat.pl. neplodná půda 95 61357
ostat.pl. ostat.komunikace 154 111612
ostat.pl. silnice 13 39700
Celkem KN 1620 5603906
PK 2 2975
Celkem ZE 2 2975
Par. KMD 1620 5603906
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 62
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 27
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 194
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 238
spoluvlastník 327

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.11.2013
S-SK GS 1:2880 1824 07.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 16.08.2022 06:14

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.