k.ú.: 692018 - Charvatce u Martiněvsi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565253 - Martiněves NUTS5 CZ0423565253
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 326 2865932
zahrada 53 23036
ovoc. sad 8 19383
travní p. 66 104292
lesní poz les(ne hospodář) 12 38066
lesní poz 77 245490
vodní pl. nádrž přírodní 1 1534
vodní pl. tok přirozený 4 1368
zast. pl. společný dvůr 3 1078
zast. pl. zbořeniště 2 659
zast. pl. 139 66264
ostat.pl. dráha 12 57731
ostat.pl. jiná plocha 19 12682
ostat.pl. manipulační pl. 36 82234
ostat.pl. neplodná půda 56 48377
ostat.pl. ostat.komunikace 62 75031
ostat.pl. pohřeb. 1 5294
ostat.pl. silnice 4 11198
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 8198
ostat.pl. zeleň 13 4506
Celkem KN 902 3672353
Par. DKM 902 3672353
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 133
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 198
spoluvlastník 386

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2017
FÚO 1:2000 01.01.1980 07.12.2017 intravilán
FÚO 1:5000 01.01.1980 07.12.2017 extravilán
S-SK GS 1:2880 1824 01.01.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 29.09.2020 15:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička