k.ú.: 691771 - Markvarec u Nové Cerekve - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548456 - Nová Cerekev NUTS5 CZ0633548456
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 415 2358093
zahrada 62 48109
travní p. 321 681263
lesní poz les s budovou 2 75
lesní poz 172 3484401
vodní pl. nádrž umělá 1 1146
vodní pl. rybník 9 30188
vodní pl. tok přirozený 2 905
vodní pl. tok umělý 22 5490
vodní pl. zamokřená pl. 3 678
zast. pl. společný dvůr 4 1062
zast. pl. zbořeniště 5 1467
zast. pl. 90 30205
ostat.pl. jiná plocha 71 25397
ostat.pl. manipulační pl. 50 29360
ostat.pl. neplodná půda 16 9114
ostat.pl. ostat.komunikace 123 93861
ostat.pl. silnice 16 23357
ostat.pl. zeleň 1 324
Celkem KN 1385 6824495
Par. KMD 1385 6824495
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 86
LV 146
spoluvlastník 219

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2010
S-SK GS 1:2880 1829 17.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.09.2020 15:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička