k.ú.: 691721 - Markoušovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579785 - Velké Svatoňovice NUTS5 CZ0525579785
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 99 774071
zahrada 73 65847
ovoc. sad 1 350
travní p. 307 1343161
lesní poz ostat.komunikace 3 10934
lesní poz 131 2855029
vodní pl. zamokřená pl. 6 3559
zast. pl. společný dvůr 1 105
zast. pl. zbořeniště 7 2578
zast. pl. 100 31405
ostat.pl. dráha 1 7046
ostat.pl. jiná plocha 86 95546
ostat.pl. neplodná půda 47 44402
ostat.pl. ostat.komunikace 102 119188
ostat.pl. pohřeb. 2 2096
Celkem KN 966 5355317
Par. KMD 966 5355317
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 97
LV 135
spoluvlastník 181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2011
S-SK GS 1:2880 1840 31.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.08.2019 01:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.