k.ú.: 691224 - Malovice u Netolic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550418 - Malovice NUTS5 CZ0315550418
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31091 - Netolice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 292 5372160
zahrada 235 216228
ovoc. sad 16 614108
travní p. 174 942209
lesní poz ostat.komunikace 1 316
lesní poz 142 1187057
vodní pl. nádrž umělá 9 7293
vodní pl. rybník 17 515113
vodní pl. tok přirozený 31 29702
vodní pl. tok umělý 88 67601
vodní pl. zamokřená pl. 9 194855
zast. pl. společný dvůr 4 1172
zast. pl. 239 104695
ostat.pl. dráha 1 39095
ostat.pl. jiná plocha 61 69684
ostat.pl. manipulační pl. 24 24858
ostat.pl. neplodná půda 111 136760
ostat.pl. ostat.komunikace 93 343181
ostat.pl. silnice 10 101750
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8911
ostat.pl. zeleň 34 23686
Celkem KN 1593 10000434
Par. DKM 1593 10000434
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 100
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 32
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 219
byt.z. byt 19
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 25
LV 353
spoluvlastník 497

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.03.2016 1:1000 05.05.2016 *)
THM-V 1:2000 01.07.1981 05.05.2016
S-SK GS 1:2880 1837 01.07.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 23.09.2020 15:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička