k.ú.: 691151 - Hodonice u Malont - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545619 - Malonty NUTS5 CZ0312545619
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 1020485
zahrada 2 10720
travní p. 64 665744
lesní poz 126 1980979
vodní pl. nádrž přírodní 1 1731
vodní pl. nádrž umělá 2 31271
vodní pl. rybník 7 57363
vodní pl. tok umělý 5 3707
vodní pl. zamokřená pl. 3 8765
zast. pl. 15 6714
ostat.pl. manipulační pl. 1 1607
ostat.pl. neplodná půda 72 188666
ostat.pl. ostat.komunikace 19 41694
Celkem KN 342 4019446
Par. KMD 342 4019446
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če tech.vyb 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 4
Celkem BUD 6
LV 24
spoluvlastník 30

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.01.2017
KM-D 1:2880 31.03.2001 24.01.2017
S-SK GS 1:2880 1826 31.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 23.09.2020 14:31

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička