k.ú.: 691119 - Jaroměř u Malont - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545619 - Malonty NUTS5 CZ0312545619
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 1596888
zahrada 37 32769
ovoc. sad 4 25107
travní p. 140 2168414
lesní poz 234 2381771
vodní pl. nádrž umělá 4 19088
vodní pl. rybník 1 6821
vodní pl. tok přirozený 5 24002
vodní pl. tok umělý 4 4637
vodní pl. zamokřená pl. 12 38473
zast. pl. 81 14479
ostat.pl. jiná plocha 8 10352
ostat.pl. manipulační pl. 40 104273
ostat.pl. neplodná půda 251 499459
ostat.pl. ostat.komunikace 57 80892
ostat.pl. silnice 2 27658
Celkem KN 974 7035083
Par. KMD 974 7035083
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 5
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 76
LV 79
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.07.2017
KM-D 1:2880 31.03.2001 14.07.2017
S-SK GS 1:2880 1826 31.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 30.09.2020 04:45

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička