k.ú.: 691054 - Malonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556467 - Kolinec NUTS5 CZ0322556467
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 2281640
zahrada 68 70328
travní p. 92 1287508
lesní poz 64 1335146
vodní pl. nádrž přírodní 1 676
vodní pl. nádrž umělá 3 1507
vodní pl. rybník 5 46364
vodní pl. tok umělý 4 7260
vodní pl. zamokřená pl. 4 14958
zast. pl. společný dvůr 6 1285
zast. pl. zbořeniště 4 1605
zast. pl. 94 57428
ostat.pl. dráha 1 24868
ostat.pl. jiná plocha 37 19896
ostat.pl. manipulační pl. 1 399
ostat.pl. neplodná půda 87 80245
ostat.pl. ostat.komunikace 71 125975
ostat.pl. silnice 5 69972
Celkem KN 586 5427060
EN 1 1786
PK 701 3453062
Celkem ZE 702 3454848
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 94
LV 134
spoluvlastník 199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 23.08.2019 03:23

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.