k.ú.: 691054 - Malonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556467 - Kolinec NUTS5 CZ0322556467
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 2281640
zahrada 68 70049
travní p. 95 1287776
lesní poz 64 1337247
vodní pl. nádrž přírodní 1 676
vodní pl. nádrž umělá 3 1507
vodní pl. rybník 5 46364
vodní pl. tok umělý 4 7260
vodní pl. zamokřená pl. 4 14958
zast. pl. společný dvůr 6 862
zast. pl. zbořeniště 4 1605
zast. pl. 94 52223
ostat.pl. dráha 1 24868
ostat.pl. jiná plocha 41 25136
ostat.pl. manipulační pl. 1 399
ostat.pl. neplodná půda 89 80086
ostat.pl. ostat.komunikace 82 126166
ostat.pl. silnice 6 69972
Celkem KN 609 5428794
EN 1 1786
PK 567 2302098
GP 111 1115449
Celkem ZE 679 3419333
Par. KMD 320 1573169
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 52
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 92
LV 135
spoluvlastník 199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2021
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 09.08.2022 01:33

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.