k.ú.: 690961 - Malíkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532657 - Malíkovice NUTS5 CZ0203532657
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 497 3835798
chmelnice 16 260143
zahrada 200 137253
ovoc. sad 16 232905
travní p. 42 127298
lesní poz 25 1090004
vodní pl. nádrž umělá 3 9383
vodní pl. tok přirozený 48 28210
vodní pl. tok umělý 1 522
vodní pl. zamokřená pl. 10 24939
zast. pl. společný dvůr 4 2537
zast. pl. zbořeniště 5 1322
zast. pl. 274 112043
ostat.pl. jiná plocha 111 80104
ostat.pl. manipulační pl. 30 30591
ostat.pl. neplodná půda 57 34603
ostat.pl. ostat.komunikace 106 119313
ostat.pl. pohřeb. 2 1921
ostat.pl. silnice 10 100888
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 16716
ostat.pl. zeleň 4 611
Celkem KN 1466 6247104
Par. KMD 1466 6247104
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 138
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 267
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 4
Celkem JED 20
LV 333
spoluvlastník 463

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2011
S-SK GS 1:2880 1841 08.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 30.09.2020 06:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička