k.ú.: 690961 - Malíkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532657 - Malíkovice NUTS5 CZ0203532657
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 498 3836539
chmelnice 16 260143
zahrada 198 136754
ovoc. sad 16 232905
travní p. 42 127298
lesní poz 25 1090004
vodní pl. nádrž umělá 3 9383
vodní pl. tok přirozený 52 30256
vodní pl. tok umělý 1 522
vodní pl. zamokřená pl. 10 24939
zast. pl. společný dvůr 4 2537
zast. pl. zbořeniště 5 1322
zast. pl. 270 111801
ostat.pl. jiná plocha 107 78058
ostat.pl. manipulační pl. 30 30591
ostat.pl. neplodná půda 56 34603
ostat.pl. ostat.komunikace 105 119313
ostat.pl. pohřeb. 2 1921
ostat.pl. silnice 10 100888
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 16716
ostat.pl. zeleň 4 611
Celkem KN 1459 6247104
Par. KMD 1459 6247104
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 141
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 263
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 4
Celkem JED 20
LV 332
spoluvlastník 453

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2011
S-SK GS 1:2880 1841 08.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 22.07.2019 18:58

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.