k.ú.: 690864 - Týniště u Malešova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534188 - Malešov NUTS5 CZ0205534188
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 341 1778932
zahrada 44 42869
ovoc. sad 7 23574
travní p. 71 93434
lesní poz 36 77229
vodní pl. nádrž umělá 4 1924
vodní pl. tok přirozený 8 5030
vodní pl. tok umělý 26 3794
zast. pl. společný dvůr 1 280
zast. pl. zbořeniště 9 4142
zast. pl. 46 39229
ostat.pl. dráha 3 14713
ostat.pl. jiná plocha 17 7748
ostat.pl. manipulační pl. 5 1448
ostat.pl. neplodná půda 31 18477
ostat.pl. ostat.komunikace 47 29998
ostat.pl. silnice 6 40024
ostat.pl. zeleň 7 9973
Celkem KN 709 2192818
Par. DKM 29 116831
Par. KMD 680 2075987
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 46
LV 120
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2011
S-SK GS 1:2880 1838 26.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 06.06.2020 04:39

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.