k.ú.: 690724 - Malenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551384 - Malenice NUTS5 CZ0316551384
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 229 1970039
zahrada 365 257919
ovoc. sad 3 13137
travní p. 610 3667811
lesní poz 414 2613145
vodní pl. nádrž umělá 3 4799
vodní pl. rybník 1 535
vodní pl. tok přirozený 10 102477
vodní pl. tok umělý 12 13819
vodní pl. zamokřená pl. 1 8636
zast. pl. zbořeniště 3 716
zast. pl. 451 110631
ostat.pl. dráha 6 75268
ostat.pl. jiná plocha 92 46268
ostat.pl. manipulační pl. 8 3170
ostat.pl. neplodná půda 574 587511
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2095
ostat.pl. ostat.komunikace 189 296234
ostat.pl. pohřeb. 1 2221
ostat.pl. silnice 15 82365
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8938
ostat.pl. zeleň 3 550
Celkem KN 2993 9868284
Par. DKM 2610 7445049
Par. KMD 383 2423235
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 204
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 93
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 441
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 552
spoluvlastník 781

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2017
DKM 1:1000 05.11.2012
DKM-KPÚ 28.05.2012 1:1000 18.06.2012 *)
S-SK GS 1:2880 1837 29.09.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 20.09.2020 23:18

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.