k.ú.: 690716 - Pohoří u Malečova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568104 - Malečov NUTS5 CZ0427568104
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 907
zahrada 11 13111
travní p. 60 752021
lesní poz 24 1003321
zast. pl. zbořeniště 1 793
zast. pl. 21 6885
ostat.pl. jiná plocha 6 1271
ostat.pl. manipulační pl. 1 21
ostat.pl. neplodná půda 47 168040
ostat.pl. ostat.komunikace 15 25453
ostat.pl. silnice 5 19139
ostat.pl. zeleň 4 3133
Celkem KN 196 1994095
Par. DKM 196 1994095
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 2
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 20
LV 44
spoluvlastník 57

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.01.2011 1:1000 24.01.2011 *)
DKM 1:1000 29.03.2001
ZMVM 1:1000 26.09.1990 29.03.2001
S-SK GS 1:2880 1843 26.09.1990 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 16.07.2019 22:51

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.