k.ú.: 690694 - Malečov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568104 - Malečov NUTS5 CZ0427568104
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 27 14723
zahrada 53 24585
travní p. 161 1118213
lesní poz 27 699597
vodní pl. nádrž přírodní 1 253
vodní pl. nádrž umělá 2 3343
vodní pl. tok přirozený 1 337
zast. pl. společný dvůr 1 118
zast. pl. zbořeniště 5 738
zast. pl. 145 32113
ostat.pl. jiná plocha 47 22363
ostat.pl. manipulační pl. 36 31854
ostat.pl. neplodná půda 103 248165
ostat.pl. ostat.komunikace 52 38932
ostat.pl. silnice 6 29936
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11506
ostat.pl. zeleň 1 6992
Celkem KN 672 2283768
Par. DKM 672 2283768
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. byt.dům 8
č.p. obč.vyb 7
č.p. rod.dům 47
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 14
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 3
č.e. tech.vyb 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 140
byt.z. byt 48
Celkem JED 48
LV 202
spoluvlastník 277

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 21.10.2009
DKM 1:1000 19.12.2000
ZMVM 1:2000 26.09.1990 19.12.2000
S-SK GS 1:2880 1843 26.09.1990 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 26.05.2019 23:25

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.