k.ú.: 690660 - Předboř u Malče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569089 - Maleč NUTS5 CZ0631569089
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 832485
zahrada 62 29973
ovoc. sad 3 16159
travní p. 88 329238
lesní poz 45 1722698
vodní pl. rybník 4 6071
vodní pl. tok umělý 5 811
vodní pl. zamokřená pl. 1 133
zast. pl. zbořeniště 1 439
zast. pl. 53 19520
ostat.pl. jiná plocha 11 10292
ostat.pl. manipulační pl. 3 2816
ostat.pl. neplodná půda 25 28791
ostat.pl. ostat.komunikace 42 49303
ostat.pl. pohřeb. 1 381
ostat.pl. silnice 1 9049
Celkem KN 442 3058159
GP 49 408555
Celkem ZE 49 408555
Par. KMD 442 3058159
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 50
LV 78
spoluvlastník 118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2016
S-SK GS 1:2880 1838 15.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.08.2019 01:42

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.