k.ú.: 690651 - Maleč u Chotěboře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58001 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569089 - Maleč NUTS5 CZ0631569089
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 248 1663732
zahrada 160 102515
ovoc. sad 9 26646
travní p. 192 770232
lesní poz 17 47441
vodní pl. nádrž umělá 6 8828
vodní pl. rybník 2 24119
vodní pl. tok přirozený 13 28972
vodní pl. tok umělý 47 21794
zast. pl. společný dvůr 2 106
zast. pl. zbořeniště 1 327
zast. pl. 267 71057
ostat.pl. jiná plocha 51 21323
ostat.pl. manipulační pl. 3 5803
ostat.pl. neplodná půda 73 82526
ostat.pl. ostat.komunikace 41 50211
ostat.pl. pohřeb. 3 4550
ostat.pl. silnice 12 35999
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1014
ostat.pl. zeleň 2 24181
Celkem KN 1150 2991376
PK 2 5020
GP 171 1141035
Celkem ZE 173 1146055
Par. KMD 1150 2991376
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 3
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 128
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.e. les.hosp 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 57
rozestav. 1
Celkem BUD 258
byt.z. byt 28
Celkem JED 28
LV 341
spoluvlastník 665

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2016
S-SK GS 1:2880 1838 15.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.08.2022 05:24

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.