k.ú.: 690651 - Maleč u Chotěboře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569089 - Maleč NUTS5 CZ0631569089
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 239 1665891
zahrada 159 102279
ovoc. sad 9 26646
travní p. 192 770696
lesní poz 17 47441
vodní pl. nádrž umělá 6 8828
vodní pl. rybník 2 24119
vodní pl. tok přirozený 13 28972
vodní pl. tok umělý 47 21794
zast. pl. společný dvůr 8 3715
zast. pl. zbořeniště 2 939
zast. pl. 262 71054
ostat.pl. jiná plocha 45 16489
ostat.pl. manipulační pl. 3 5803
ostat.pl. neplodná půda 73 82526
ostat.pl. ostat.komunikace 40 48167
ostat.pl. pohřeb. 3 4550
ostat.pl. silnice 12 36272
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1014
ostat.pl. zeleň 2 24181
Celkem KN 1135 2991376
PK 2 5020
GP 171 1141035
Celkem ZE 173 1146055
Par. KMD 1135 2991376
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 117
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 3
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 15
č.p. zem.stav 3
č.e. les.hosp 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 52
rozestav. 1
Celkem BUD 248
byt.z. byt 28
Celkem JED 28
LV 330
spoluvlastník 649

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2016
S-SK GS 1:2880 1838 15.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 06.06.2020 06:38

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.