k.ú.: 690465 - Leština u Malého Března - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568091 - Malé Březno NUTS5 CZ0427568091
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42143 - Velké Březno

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 13 33781
zahrada 60 50943
travní p. 310 1525278
lesní poz 116 1579223
vodní pl. nádrž umělá 1 1087
vodní pl. tok přirozený 6 15009
zast. pl. společný dvůr 5 1311
zast. pl. zbořeniště 3 1435
zast. pl. 59 23267
ostat.pl. dráha 1 22765
ostat.pl. jiná plocha 83 81481
ostat.pl. manipulační pl. 2 421
ostat.pl. neplodná půda 64 76683
ostat.pl. ostat.komunikace 89 76250
ostat.pl. silnice 3 12176
Celkem KN 815 3501110
Par. DKM 815 3501110
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 13
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 58
LV 86
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.03.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1986 29.03.2000
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1986 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 17.08.2019 23:37

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.