k.ú.: 690431 - Malčín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569071 - Malčín NUTS5 CZ0631569071
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 630 3733964
zahrada 142 78378
ovoc. sad 3 36289
travní p. 612 792795
lesní poz 414 7681354
vodní pl. nádrž umělá 66 43479
vodní pl. rybník 6 9145
vodní pl. tok přirozený 9 2529
vodní pl. tok umělý 32 4472
zast. pl. zbořeniště 4 1715
zast. pl. 131 73297
ostat.pl. jiná plocha 42 16633
ostat.pl. manipulační pl. 33 31796
ostat.pl. neplodná půda 12 7333
ostat.pl. ostat.komunikace 126 113939
ostat.pl. silnice 6 92338
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4329
ostat.pl. zeleň 3 14897
Celkem KN 2273 12738682
Par. KMD 2273 12738682
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 73
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 123
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 1
Celkem JED 9
LV 236
spoluvlastník 347

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.02.2010
S-SK GS 1:2880 1838 23.02.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.08.2019 02:34

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.