k.ú.: 690392 - Malá Veleň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562700 - Malá Veleň NUTS5 CZ0421562700
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 35 69801
zahrada 265 253744
ovoc. sad 17 200318
travní p. 421 1675673
lesní poz 160 1854088
vodní pl. tok přirozený 10 109000
vodní pl. tok umělý 5 9500
zast. pl. společný dvůr 1 500
zast. pl. zbořeniště 26 4332
zast. pl. 243 61531
ostat.pl. dobývací prost. 9 55242
ostat.pl. dráha 4 54048
ostat.pl. jiná plocha 66 129838
ostat.pl. manipulační pl. 31 41859
ostat.pl. neplodná půda 237 284603
ostat.pl. ostat.komunikace 146 117457
ostat.pl. pohřeb. 1 2155
ostat.pl. silnice 3 83288
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 15828
ostat.pl. zeleň 6 4019
Celkem KN 1713 5026824
Par. DKM 1713 5026824
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 93
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 56
č.p. rod.rekr 3
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 16
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 243
LV 321
spoluvlastník 400

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.07.1998
ZMVM 1:2000 01.11.1981 31.07.1998 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 16.07.2019 22:54

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.