k.ú.: 690210 - Zlatý Potok - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540331 - Malá Morava NUTS5 CZ0715540331
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 81 899340
zahrada 7 4178
travní p. 201 1291910
lesní poz 166 576157
vodní pl. nádrž umělá 2 314
vodní pl. tok přirozený 20 13203
vodní pl. tok umělý 5 7623
zast. pl. zbořeniště 22 8530
zast. pl. 21 4366
ostat.pl. dráha 1 103
ostat.pl. jiná plocha 23 18176
ostat.pl. manipulační pl. 1 567
ostat.pl. neplodná půda 67 69887
ostat.pl. ostat.komunikace 40 23699
ostat.pl. silnice 2 48425
ostat.pl. zeleň 5 4131
Celkem KN 664 2970609
Par. KMD 664 2970609
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če jiná st. 3
rozestav. 1
Celkem BUD 20
LV 44
spoluvlastník 49

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.03.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 05.03.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 17.08.2019 23:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.