k.ú.: 690198 - Vysoká u Malé Moravy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540331 - Malá Morava NUTS5 CZ0715540331
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 47723
zahrada 1 132
travní p. 219 1569474
lesní poz 280 1369104
vodní pl. tok přirozený 3 1899
vodní pl. zamokřená pl. 7 15819
zast. pl. společný dvůr 1 70
zast. pl. zbořeniště 48 11276
zast. pl. 43 9111
ostat.pl. jiná plocha 77 32447
ostat.pl. manipulační pl. 9 9838
ostat.pl. neplodná půda 114 66864
ostat.pl. ostat.komunikace 80 59402
ostat.pl. silnice 3 13333
Celkem KN 904 3206492
Par. KMD 904 3206492
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
rozestav. 1
Celkem BUD 43
LV 63
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 02.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.08.2019 01:01

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.