k.ú.: 690121 - Malá Lhota u Valašského Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545147 - Velká Lhota NUTS5 CZ0723545147
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 213379
zahrada 58 39207
travní p. 297 969447
lesní poz 97 870916
vodní pl. tok přirozený 2 517
zast. pl. 103 15910
ostat.pl. jiná plocha 29 18944
ostat.pl. manipulační pl. 3 1127
ostat.pl. neplodná půda 65 45233
ostat.pl. ostat.komunikace 52 37282
ostat.pl. silnice 22 14888
Celkem KN 794 2226850
Par. KMD 794 2226850
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 102
LV 93
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.09.2009
S-SK ŠS 1:2880 1834 02.09.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 05.12.2019 18:02

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.