k.ú.: 689726 - Hněvkov u Mačkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550850 - Blatná NUTS5 CZ0316550850
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 284 2516060
zahrada 85 55840
ovoc. sad 2 3850
travní p. 116 514232
lesní poz 89 1067249
vodní pl. nádrž přírodní 2 3672
vodní pl. nádrž umělá 5 69205
vodní pl. rybník 2 24173
vodní pl. tok umělý 16 31249
vodní pl. zamokřená pl. 13 38581
zast. pl. společný dvůr 1 176
zast. pl. zbořeniště 1 661
zast. pl. 88 40582
ostat.pl. dráha 1 14105
ostat.pl. jiná plocha 17 13360
ostat.pl. manipulační pl. 5 9373
ostat.pl. neplodná půda 26 45581
ostat.pl. ostat.komunikace 58 143431
ostat.pl. silnice 5 61932
ostat.pl. skládka 1 20724
Celkem KN 817 4674036
Par. DKM 635 4552672
Par. KMD 182 121364
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 85
LV 207
spoluvlastník 311

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.03.2020 1:1000 18.03.2020 *)
KMD 1:1000 20.12.2017
DKM 1:1000 21.11.2017
FÚO 1:2000 01.01.1971 18.03.2020
THM-V 1:2000 01.04.1961 21.11.2017
S-SK GS 1:2880 1837 18.03.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 22.09.2020 17:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička