k.ú.: 689416 - Lužná u Vsetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544434 - Lužná NUTS5 CZ0723544434
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 128 167412
zahrada 405 249811
travní p. mez, stráň 239 386640
travní p. 1161 3708299
lesní poz mez, stráň 2 1161
lesní poz 763 10333125
vodní pl. tok přirozený 28 92597
zast. pl. zbořeniště 6 346
zast. pl. 589 76882
ostat.pl. dráha 3 103876
ostat.pl. jiná plocha 196 58289
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1215
ostat.pl. manipulační pl. 22 31426
ostat.pl. neplodná půda 272 243223
ostat.pl. ostat.komunikace 167 171207
ostat.pl. silnice 64 45126
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6394
ostat.pl. zeleň 5 8155
Celkem KN 4055 15685184
Par. KMD 4055 15685184
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 263
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 61
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 148
rozestav. 1
Celkem BUD 550
byt.z. byt 8
obč.z. byt 12
Celkem JED 20
LV 744
spoluvlastník 1452

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2009
S-SK ŠS 1:2880 1829 30.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 20.09.2020 20:32

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.