k.ú.: 689416 - Lužná u Vsetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544434 - Lužná NUTS5 CZ0723544434
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 129 169883
zahrada 403 249310
travní p. mez, stráň 240 392772
travní p. 1156 3693957
lesní poz mez, stráň 2 1161
lesní poz 760 10318756
vodní pl. tok přirozený 28 92597
zast. pl. zbořeniště 7 382
zast. pl. 571 76322
ostat.pl. dráha 3 103876
ostat.pl. jiná plocha 199 59185
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1215
ostat.pl. manipulační pl. 21 31393
ostat.pl. neplodná půda 272 249518
ostat.pl. ostat.komunikace 167 185244
ostat.pl. silnice 64 45126
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6394
ostat.pl. zeleň 5 8155
Celkem KN 4032 15685246
Par. KMD 4032 15685246
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 262
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 149
rozestav. 1
Celkem BUD 540
byt.z. byt 8
obč.z. byt 12
Celkem JED 20
LV 735
spoluvlastník 1438

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2009
S-SK ŠS 1:2880 1829 30.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 11.12.2019 01:57

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.