k.ú.: 689297 - Lužec nad Vltavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535028 - Lužec nad Vltavou NUTS5 CZ0206535028
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 490 5363177
zahrada 355 158834
ovoc. sad 9 22694
travní p. 28 154523
lesní poz 38 178771
vodní pl. nádrž přírodní 1 2099
vodní pl. nádrž umělá 9 37429
vodní pl. tok přirozený 4 60576
vodní pl. tok umělý 6 99413
zast. pl. společný dvůr 20 3463
zast. pl. zbořeniště 15 2464
zast. pl. 664 199756
ostat.pl. dráha 7 64442
ostat.pl. jiná plocha 195 358370
ostat.pl. manipulační pl. 101 274800
ostat.pl. neplodná půda 110 229542
ostat.pl. ostat.komunikace 157 232848
ostat.pl. pohřeb. 1 6136
ostat.pl. silnice 19 124002
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 25793
ostat.pl. zeleň 3 5387
Celkem KN 2240 7604519
Par. DKM 1026 6950760
Par. KMD 1214 653759
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 266
č.p. byt.dům 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 63
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 47
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 105
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 21
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 641
byt.z. byt 92
Celkem JED 92
LV 769
spoluvlastník 1154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2011
DKM-KPÚ 03.09.2009 1:1000 25.09.2009 *) na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1840 29.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 26.09.2020 01:28

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička