k.ú.: 689017 - Květná u Lukové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580635 - Luková NUTS5 CZ0534580635
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 1042976
zahrada 40 49312
travní p. 64 535064
lesní poz 4 67779
vodní pl. nádrž přírodní 1 892
vodní pl. nádrž umělá 1 517
vodní pl. tok přirozený 6 17958
vodní pl. zamokřená pl. 1 1255
zast. pl. zbořeniště 3 1128
zast. pl. 33 16476
ostat.pl. jiná plocha 7 2357
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 24
ostat.pl. neplodná půda 12 11435
ostat.pl. ostat.komunikace 23 39958
ostat.pl. pohřeb. 1 449
ostat.pl. silnice 1 8808
ostat.pl. zeleň 2 1689
Celkem KN 234 1798077
Par. DKM 234 1798077
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 30
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 49
spoluvlastník 69

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 04.06.2015
S-SK GS 19.05.2015 1:2880 1839 04.06.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 06.06.2020 04:47

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.