k.ú.: 689009 - Luková nad Cidlinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570478 - Nepolisy NUTS5 CZ0521570478
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 853030
zahrada 42 46647
travní p. 257 602513
lesní poz 8 23700
vodní pl. nádrž umělá 1 1320
vodní pl. rybník 2 33366
vodní pl. tok přirozený 16 18591
vodní pl. tok umělý 64 11041
zast. pl. společný dvůr 1 1017
zast. pl. 70 35259
ostat.pl. dráha 4 32943
ostat.pl. jiná plocha 12 7593
ostat.pl. manipulační pl. 18 24543
ostat.pl. neplodná půda 1 608
ostat.pl. ostat.komunikace 42 46624
ostat.pl. silnice 12 16527
ostat.pl. zeleň 1 800
Celkem KN 697 1756122
Par. DKM 1 329
Par. KMD 696 1755793
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 63
LV 143
spoluvlastník 231

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2011
S-SK GS 1:2880 1841 29.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 01.06.2020 19:14

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.