k.ú.: 688932 - Horní Kamenice u Lukova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533068 - Vraný NUTS5 CZ0203533068
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 1469647
zahrada 16 11469
travní p. 83 97062
lesní poz 92 151406
vodní pl. nádrž umělá 3 563
vodní pl. tok přirozený 14 14572
zast. pl. společný dvůr 1 75
zast. pl. zbořeniště 4 618
zast. pl. 39 24512
ostat.pl. jiná plocha 12 3511
ostat.pl. manipulační pl. 3 645
ostat.pl. neplodná půda 32 17881
ostat.pl. ostat.komunikace 23 13833
ostat.pl. silnice 5 33695
ostat.pl. zeleň 5 943
Celkem KN 506 1840432
Par. KMD 506 1840432
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 37
LV 47
spoluvlastník 64

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.03.2012
S-SK GS 1:2880 1895 05.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 19.08.2019 01:41

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.