k.ú.: 688908 - Lukavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571768 - Lukavice NUTS5 CZ0531571768
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 833 2910194
zahrada 323 202646
ovoc. sad 12 53438
travní p. 213 177000
lesní poz les s budovou 7 233
lesní poz 142 588558
vodní pl. nádrž přírodní 3 3970
vodní pl. nádrž umělá 1 1365
vodní pl. rybník 1 27644
vodní pl. tok přirozený 28 25780
zast. pl. společný dvůr 2 120
zast. pl. zbořeniště 3 2593
zast. pl. 399 116337
ostat.pl. jiná plocha 88 66127
ostat.pl. manipulační pl. 19 24926
ostat.pl. neplodná půda 80 44632
ostat.pl. ostat.komunikace 120 57053
ostat.pl. silnice 45 87510
ostat.pl. skládka 1 5877
ostat.pl. zeleň 7 4796
Celkem KN 2327 4400799
Par. KMD 2327 4400799
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 196
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 46
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 394
LV 535
spoluvlastník 796

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2015
S-SK GS 1:2880 1839 30.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.08.2019 22:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.