k.ú.: 688495 - Ludslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588725 - Ludslavice NUTS5 CZ0721588725
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 417 4866391
zahrada 184 148027
ovoc. sad 29 62815
travní p. 33 157506
lesní poz 25 145871
vodní pl. nádrž umělá 1 974
vodní pl. tok přirozený 47 37347
vodní pl. tok umělý 1 183
vodní pl. zamokřená pl. 5 1085
zast. pl. zbořeniště 4 309
zast. pl. 263 106448
ostat.pl. jiná plocha 91 30174
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 218
ostat.pl. manipulační pl. 15 23710
ostat.pl. neplodná půda 24 17708
ostat.pl. ostat.komunikace 111 145017
ostat.pl. pohřeb. 1 3028
ostat.pl. silnice 8 44729
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 18308
ostat.pl. zeleň 70 40767
Celkem KN 1334 5850615
Par. KMD 1334 5850615
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 150
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 253
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 321
spoluvlastník 572

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.05.2009
S-SK ŠD 1:2500 1898 14.05.2009
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1898


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 05.12.2019 18:56

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.