k.ú.: 688495 - Ludslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588725 - Ludslavice NUTS5 CZ0721588725
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 403 4862158
zahrada 184 147687
ovoc. sad 29 62815
travní p. 33 157506
lesní poz 24 145847
vodní pl. nádrž umělá 1 974
vodní pl. tok přirozený 38 38207
vodní pl. tok umělý 1 183
vodní pl. zamokřená pl. 1 78
zast. pl. zbořeniště 4 309
zast. pl. 266 108376
ostat.pl. jiná plocha 90 29489
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 218
ostat.pl. manipulační pl. 15 23710
ostat.pl. neplodná půda 24 17708
ostat.pl. ostat.komunikace 121 147088
ostat.pl. pohřeb. 1 3028
ostat.pl. silnice 12 46077
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 18308
ostat.pl. zeleň 71 40976
Celkem KN 1323 5850742
Par. DKM 43 224067
Par. KMD 1280 5626675
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 150
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 256
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 321
spoluvlastník 550

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 31.03.2020
KMD 1:1000 14.05.2009
S-SK ŠD 1:2500 1898 14.05.2009
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1898


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 15.07.2020 05:10

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.