k.ú.: 688029 - Lubná u Kroměříže - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588717 - Lubná NUTS5 CZ0721588717
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 605 2672752
zahrada 322 205443
ovoc. sad 8 25861
travní p. 282 665892
lesní poz 132 2392495
vodní pl. nádrž umělá 8 23318
vodní pl. tok přirozený 46 75393
vodní pl. zamokřená pl. 2 2948
zast. pl. společný dvůr 6 713
zast. pl. zbořeniště 2 515
zast. pl. 315 103951
ostat.pl. jiná plocha 124 56754
ostat.pl. manipulační pl. 48 37788
ostat.pl. neplodná půda 3 3602
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 3729
ostat.pl. ostat.komunikace 192 276814
ostat.pl. pohřeb. 1 1496
ostat.pl. silnice 81 70493
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 37281
ostat.pl. zeleň 60 99899
Celkem KN 2247 6757137
Par. DKM 1386 4054292
Par. KMD 861 2702845
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 181
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 290
LV 499
spoluvlastník 734

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.12.2013
KMD 1:1000 21.03.2013
KM-D 1:1000 10.05.2001 12.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1827 10.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 14.07.2020 05:58

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.