k.ú.: 687961 - Drnholec nad Lubinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599565 - Kopřivnice NUTS5 CZ0804599565
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81121 - Kopřivnice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 650 2027463
zahrada 469 363570
travní p. 164 191076
lesní poz 102 117799
vodní pl. tok přirozený 42 77960
vodní pl. tok umělý 2 2691
vodní pl. zamokřená pl. 1 684
zast. pl. společný dvůr 9 1007
zast. pl. zbořeniště 4 790
zast. pl. 534 124933
ostat.pl. dobývací prost. 1 4411
ostat.pl. dráha 5 68173
ostat.pl. jiná plocha 110 48740
ostat.pl. manipulační pl. 23 18741
ostat.pl. neplodná půda 22 17761
ostat.pl. ostat.komunikace 224 129012
ostat.pl. silnice 51 91227
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9757
ostat.pl. zeleň 9 5352
Celkem KN 2423 3301147
Par. KMD 2423 3301147
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 356
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 31
Celkem BUD 527
LV 688
spoluvlastník 926

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.05.2014
S-SK ŠS 1:2880 1833 14.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 13:32

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.