k.ú.: 687961 - Drnholec nad Lubinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599565 - Kopřivnice NUTS5 CZ0804599565
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81121 - Kopřivnice

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 650 2027563
zahrada 467 363657
travní p. 163 191076
lesní poz 102 117816
vodní pl. tok přirozený 42 77960
vodní pl. tok umělý 2 2691
vodní pl. zamokřená pl. 1 684
zast. pl. společný dvůr 9 1007
zast. pl. zbořeniště 4 802
zast. pl. 529 124718
ostat.pl. dobývací prost. 1 4411
ostat.pl. dráha 5 68173
ostat.pl. jiná plocha 110 48740
ostat.pl. manipulační pl. 23 18741
ostat.pl. neplodná půda 22 17761
ostat.pl. ostat.komunikace 224 129012
ostat.pl. silnice 51 91227
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9757
ostat.pl. zeleň 9 5352
Celkem KN 2415 3301148
Par. KMD 2415 3301148
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 354
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 61
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 31
Celkem BUD 523
LV 683
spoluvlastník 920

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.05.2014
S-SK ŠS 1:2880 1833 14.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.03.2019 00:50

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".