k.ú.: 687898 - Libkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566438 - Lubenec NUTS5 CZ0424566438
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 43 1624317
zahrada 54 44287
ovoc. sad 1 13313
travní p. 43 802824
lesní poz 13 1533051
vodní pl. nádrž přírodní 2 2076
vodní pl. nádrž umělá 2 6363
vodní pl. rybník 2 11545
vodní pl. tok přirozený 15 19289
vodní pl. tok umělý 2 5901
vodní pl. zamokřená pl. 3 65478
zast. pl. společný dvůr 11 1316
zast. pl. zbořeniště 18 7124
zast. pl. 31 34689
ostat.pl. dráha 2 30227
ostat.pl. jiná plocha 40 44525
ostat.pl. manipulační pl. 5 2607
ostat.pl. neplodná půda 80 576737
ostat.pl. ostat.komunikace 43 63496
ostat.pl. silnice 32 289834
Celkem KN 442 5178999
Par. DKM 306 5093375
Par. KMD 136 85624
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 16
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 30
LV 51
spoluvlastník 60

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2016
DKM-KPÚ 20.09.2010 1:1000 12.10.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1841 29.09.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 18.09.2020 10:12

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.