k.ú.: 687618 - Pohoří u Lovčic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556955 - Plánice NUTS5 CZ0322556955
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 169 504072
zahrada 48 35074
travní p. 168 358889
lesní poz 41 2982738
vodní pl. nádrž přírodní 1 363
zast. pl. společný dvůr 1 149
zast. pl. 44 15617
ostat.pl. jiná plocha 40 16462
ostat.pl. manipulační pl. 14 4206
ostat.pl. neplodná půda 64 78787
ostat.pl. ostat.komunikace 30 34034
ostat.pl. silnice 7 24457
Celkem KN 627 4054848
Par. KMD 627 4054848
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 25
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 44
LV 58
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.08.2013
S-SK GS 1:2880 1837 23.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2019 23:24

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.