k.ú.: 687588 - Bližanovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556955 - Plánice NUTS5 CZ0322556955
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 245 619425
zahrada 156 116041
ovoc. sad 1 4334
travní p. 606 1258701
lesní poz 188 2149574
vodní pl. nádrž umělá 14 11111
vodní pl. tok přirozený 3 2898
vodní pl. tok umělý 57 11829
zast. pl. společný dvůr 1 11
zast. pl. zbořeniště 2 2804
zast. pl. 132 50165
ostat.pl. jiná plocha 148 64475
ostat.pl. manipulační pl. 17 10638
ostat.pl. neplodná půda 87 128418
ostat.pl. ostat.komunikace 57 62028
ostat.pl. pohřeb. 1 58
ostat.pl. silnice 2 14022
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 909
ostat.pl. zeleň 1 115
Celkem KN 1719 4507556
Par. KMD 1719 4507556
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 71
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
Celkem BUD 128
LV 159
spoluvlastník 209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2013
S-SK GS 1:2880 1837 25.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.09.2020 16:55

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička