k.ú.: 687014 - Loučka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514705 - Lipník nad Bečvou NUTS5 CZ0714514705
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 648 3619764
zahrada 312 229942
ovoc. sad 21 45852
travní p. 102 455801
lesní poz 261 1137514
vodní pl. nádrž přírodní 1 760
vodní pl. nádrž umělá 3 17153
vodní pl. tok přirozený 23 37826
vodní pl. tok umělý 20 21844
vodní pl. zamokřená pl. 3 71053
zast. pl. zbořeniště 3 562
zast. pl. 312 100258
ostat.pl. dálnice 13 303378
ostat.pl. jiná plocha 88 21982
ostat.pl. manipulační pl. 27 5481
ostat.pl. neplodná půda 8 4144
ostat.pl. ostat.komunikace 214 330284
ostat.pl. pohřeb. 1 2266
ostat.pl. silnice 13 85783
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8094
ostat.pl. zeleň 72 252481
Celkem KN 2148 6752222
Par. DKM 1074 4858162
Par. KMD 1074 1894060
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 183
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 5
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 32
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 276
byt.z. byt 9
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 11
LV 386
spoluvlastník 532

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2016
DKM-KPÚ 14.12.2009 1:1000 16.12.2009 *)
S-SK ŠS 1:2880 1830 31.05.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 20.09.2020 23:45

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.