k.ú.: 686948 - Patřín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537446 - Loučeň NUTS5 CZ0208537446
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 412 2151408
zahrada 189 172312
ovoc. sad 21 104434
travní p. 16 42151
lesní poz les s budovou 1 25
lesní poz 47 2548836
vodní pl. nádrž umělá 1 345
vodní pl. rybník 1 31679
vodní pl. tok umělý 31 14402
zast. pl. společný dvůr 5 4300
zast. pl. zbořeniště 4 1174
zast. pl. 286 79983
ostat.pl. dráha 8 37651
ostat.pl. jiná plocha 97 58898
ostat.pl. manipulační pl. 15 30423
ostat.pl. neplodná půda 10 10591
ostat.pl. ostat.komunikace 111 126847
ostat.pl. silnice 5 31587
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4615
ostat.pl. zeleň 2 58
Celkem KN 1263 5451719
Par. KMD 1263 5451719
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 126
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 15
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 4
Celkem BUD 285
LV 353
spoluvlastník 467

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.08.2012
S-SK GS 1:2880 1842 03.08.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 24.08.2019 15:54

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.