k.ú.: 686859 - Lošánky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533505 - Lošany NUTS5 CZ0204533505
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 439 2666243
zahrada 56 43111
ovoc. sad 16 13408
travní p. 15 8890
lesní poz 18 15831
vodní pl. nádrž umělá 1 427
vodní pl. tok přirozený 38 7499
zast. pl. společný dvůr 5 2234
zast. pl. zbořeniště 7 1023
zast. pl. 69 39987
ostat.pl. jiná plocha 29 15167
ostat.pl. manipulační pl. 15 13756
ostat.pl. neplodná půda 13 4502
ostat.pl. ostat.komunikace 170 49911
ostat.pl. silnice 54 25955
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 19982
ostat.pl. zeleň 3 1166
Celkem KN 953 2929092
Par. DKM 953 2929092
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 66
LV 163
spoluvlastník 1251

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.03.2012
THM-V 1:2000 01.01.1974 30.03.2012 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1824 31.12.1973 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 30.09.2020 05:16

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička