k.ú.: 686573 - Lom u Mostu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567264 - Lom NUTS5 CZ0425567264
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4206 - Litvínov
Pověřený obecní úřad 42061 - Litvínov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 435 2471212
zahrada 892 401220
ovoc. sad 15 65241
travní p. 147 549088
lesní poz les(ne hospodář) 7 4174544
lesní poz 30 255304
vodní pl. nádrž přírodní 4 23098
vodní pl. nádrž umělá 10 37991
vodní pl. tok přirozený 34 74857
vodní pl. tok umělý 1 993
vodní pl. zamokřená pl. 30 125738
zast. pl. zbořeniště 52 14135
zast. pl. 1284 286833
ostat.pl. dobývací prost. 2 19648
ostat.pl. dráha 13 126007
ostat.pl. jiná plocha 496 715853
ostat.pl. manipulační pl. 59 113595
ostat.pl. neplodná půda 150 169677
ostat.pl. ostat.komunikace 300 305270
ostat.pl. pohřeb. 1 16969
ostat.pl. silnice 27 90390
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 87924
ostat.pl. zeleň 25 14718
Celkem KN 4027 10140305
Par. KMD 4027 10140305
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 76
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 21
č.p. rod.dům 717
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 72
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 149
bez čp/če jiná st. 143
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 3
Celkem BUD 1260
byt.z. byt 33
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 7
Celkem JED 42
LV 1278
spoluvlastník 1688

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2012
S-SK GS 1:2880 1842 28.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 26.09.2020 17:28

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička