k.ú.: 686441 - Lochousice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 566462 - Lochousice NUTS5 CZ0325566462
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32082 - Nýřany

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 6548395
zahrada 59 37966
travní p. 91 1027872
lesní poz ostat.komunikace 4 2302
lesní poz 80 2039963
vodní pl. nádrž umělá 6 5653
vodní pl. rybník 4 206698
vodní pl. tok přirozený 3 1021
vodní pl. tok umělý 21 46417
vodní pl. zamokřená pl. 4 6441
zast. pl. společný dvůr 1 4154
zast. pl. zbořeniště 1 732
zast. pl. 101 59931
ostat.pl. jiná plocha 61 194317
ostat.pl. manipulační pl. 15 31076
ostat.pl. neplodná půda 32 91088
ostat.pl. ostat.komunikace 75 224289
ostat.pl. silnice 14 87600
Celkem KN 738 10615915
Par. DKM 738 10615915
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 47
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 99
LV 131
spoluvlastník 175

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 01.11.2012
DKM 1:1000 22.02.2011
ZMVM 1:2000 20.11.1987 01.11.2012
S-SK GS 1838 19.11.1987 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 30.09.2020 17:57

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička