k.ú.: 686271 - Lobendava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 545708 - Lobendava NUTS5 CZ0421545708
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 59 1988778
zahrada 117 56827
travní p. 419 3425189
lesní poz 191 5271813
vodní pl. nádrž přírodní 1 1780
vodní pl. nádrž umělá 14 24467
vodní pl. rybník 2 19967
vodní pl. tok přirozený 18 27705
vodní pl. tok umělý 6 4700
vodní pl. zamokřená pl. 12 29375
zast. pl. zbořeniště 41 16201
zast. pl. 169 43760
ostat.pl. dobývací prost. 2 31605
ostat.pl. jiná plocha 38 90999
ostat.pl. manipulační pl. 9 81241
ostat.pl. neplodná půda 85 99904
ostat.pl. ostat.komunikace 144 168566
ostat.pl. pohřeb. 2 12952
ostat.pl. silnice 11 116573
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 8816
ostat.pl. zeleň 3 6178
Celkem KN 1348 11527396
Par. KMD 1348 11527396
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 104
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 167
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 190
spoluvlastník 250

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.05.2010
S-SK GS 1:2880 1843 11.05.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 21.05.2019 13:07

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.