k.ú.: 686263 - Lobeč u Mšena - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 531677 - Lobeč NUTS5 CZ0206531677
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21142 - Mšeno

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 130 1866945
zahrada 94 76875
ovoc. sad 15 93028
travní p. 92 230644
lesní poz 63 822609
vodní pl. nádrž umělá 1 1778
vodní pl. tok umělý 2 2631
vodní pl. zamokřená pl. 7 8899
zast. pl. společný dvůr 4 1459
zast. pl. zbořeniště 3 1443
zast. pl. 121 58795
ostat.pl. jiná plocha 41 78745
ostat.pl. manipulační pl. 23 34012
ostat.pl. neplodná půda 71 48732
ostat.pl. ostat.komunikace 56 70746
ostat.pl. pohřeb. 1 1779
ostat.pl. silnice 8 43868
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1856
ostat.pl. zeleň 17 41912
Celkem KN 750 3486756
Par. KMD 750 3486756
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 121
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 8
Celkem JED 16
LV 151
spoluvlastník 208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2016
KM-D 1:2000 18.04.2001 25.11.2016
S-SK GS 1:2880 1842 17.04.2001 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 06.06.2020 23:08

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.