k.ú.: 686255 - Zahorčice u Lnář - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551350 - Lnáře NUTS5 CZ0316551350
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 1576349
zahrada 42 35953
travní p. 78 1036415
lesní poz ostat.komunikace 4 3282
lesní poz 33 229915
vodní pl. nádrž přírodní 1 2388
vodní pl. nádrž umělá 7 14460
vodní pl. rybník 1 1958
vodní pl. tok přirozený 7 17982
vodní pl. tok umělý 3 3153
zast. pl. společný dvůr 2 510
zast. pl. zbořeniště 1 327
zast. pl. 65 36197
ostat.pl. jiná plocha 22 4764
ostat.pl. manipulační pl. 8 3549
ostat.pl. neplodná půda 34 65323
ostat.pl. ostat.komunikace 49 81553
ostat.pl. silnice 6 25403
Celkem KN 428 3139481
Par. DKM 266 2948268
Par. KMD 162 191213
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 64
LV 79
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
DKM-KPÚ 20.12.2010 1:1000 22.12.2010 *) KPÚ
DKM-KPÚ 23.05.2007 1:1000 30.05.2007 *) Vydání nového Rozhodnutí Pozemkového úřadu ve Strakonicích ze dne 3.5.2007 č.j. PÚ/K 08101,2,3,4/2007/R4.
DKM-KPÚ 26.10.2006 1:1000 04.12.2006 *) 30.05.2007 Rozhodnutí Pozemkového úřadu ve Strakonicích ze dne 21.9.2006 č.j. PÚ/K 08101,2,3,4/2006/R2. Zrušení rozhodnutí Pozemkového úřadu ve Strakonicích ze dne 21.9.2006 č.j. PÚ/K 08101,2,3,4/2006/R2 rozsudkem KS v Č. Budějovicích spis. zn.10Ca 226/2006-21 ze dne 28.2.2007.
S-SK GS 1:2880 1837 30.11.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 26.09.2020 00:24

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička